Образование

Милен Михов: От следващата година НВУ ще обучава ученици от VIII до X клас

През учебната 2021/2022 година НВУ „Васил Левски“ ще провежда занимания с ученици от VIII до X клас, като обучението е предвидено в Проект на Национална програма на МОН и МО „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“, съобщи доц. д-р Милен Михов, заместник-председател в Комисията по образование и наука и член на Комисията по отбрана в 44-то Народно събрание.

 

В рамките на една седмица всяка една група ще бъде обучавана по теми,  реализирани чрез определен брой часове за теоретична и за практическа подготовка. Заниманията ще бъдат предимно навън, само при необходимост в класните помещения и кабинетите на университета. В заниманията ще се включват и щафетни, и състезателни игри за учениците, разясни програмата доц. Михов.

 

Темите на заниманията са „Устав за войскова служба на въоръжените сили“; „Видове специфична подготовка“; „Военна топография“; „Военна история“; „Представяне на добри практики от реализираните дейностите по „Модул А“, включващ разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май.

 

Необходимото материално осигуряване за провеждане на занятията, както и медицинското обслужване, ще бъдат осигурени от висшето военно училище. Настаняването се организира от университета, а разходите са за сметка на Министерството на отбраната. Всеки участник следва да си осигури спортен екип (анцуг) и спортни обувки за участие в практическите занимания. Учениците трябва да са клинично здрави, удостоверено с медицинска бележка.

 

Програмата ще се изпълнява на територията на Република България и ще обхваща училища, в които се обучават ученици от VIII до X клас – около 2000 училища в страната. Бенефициенти на средствата по модула са държавни и общински училища, в които се обучават ученици от VIII до X клас. Общият бюджет на програмата е 500 000 лв. за една годин, 300 000 от които по “Модул А“ и 200 000 лв по „Модул Б“, допълни още Милен Михов.

Програмата за заниманията на учениците с конкретните теми и часове ще бъде предоставена на всеки ръководител на група при пристигане на място в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново. Подробности могат да бъдат намерени на сайта на МОН.