Здравеопазване Поминък

МЗ временно спира бързата услуга по издаване на удостоверения за работа в чужбина

Министерството на здравеопазването информира, че поради многократно повишения обем от постъпили заявления по издаване на удостоверения за работа в чужбина със заявена бърза услуга, тя временно спира. Причината е, че ведомството изпитва затруднения при предоставянето ѝ в срок.

В тази връзка от Министерството се обръщат с молба към всички заявители до 8-ми март 2023 г. да заявяват само стандартна услуга (издаване на удостоверение в 30-дневен срок). Министерството на здравеопазването ще положи всички усилия при възможност услугите да бъдат предоставени в по-кратък от посочения срок.

Ведомството моли и заявителите с гръцко гражданство, които желаят да получат удостоверение за работа в Гърция, предварително да се информират дали съответният орган по признаване в Гърция взема предвид издаденото от Министерството на здравеопазването удостоверение. Причината е, че органите по признаване в Гърция допълнително изискват от Министерството на здравеопазването потвърждаване на факти, които са посочени в удостоверенията.