Община Общински съвет

Местният парламент ще назначи нови управители на Центъра за психично здраве, Белодробната болница и „Обредни дейности” ЕООД

Нови управители на три общински дружества ще назначи Великотърновският общински съвет на заседанието си на 30 март. Кандидатите са одобрени от Комисията за номиниране и провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на публичното предприятие.

За управител на Център за психично здраве – Велико Търново ЕООД най-висок резултат е постигнала д-р Мариана Петрова – Андреева.

Единствен кандидат за управител на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявалия “Д-р Трейман”“ ЕООД е досегашната управителка д-р Стела Стефанова, която е предложена за продължи да упражнява дейността.

Двама са били кандидатите за управител на „Обредни дейности” ЕООД. Това са Ивайло Денков и Евгени Стоев. Комисията е преценила, че представените документи от кандидата Ивайло Денков не удостоверяват продължителността на професионалния опит, поради което не го допусна до следващия етап на конкурса. Така, въз основа на получените окончателни резултати, Комисията за номиниране и провеждане на конкурсната процедура предлага за управител на „Обредни дейности” ЕООД Евгени Стоев с окончателен резултат.