Община Общински съвет

Местният парламент прие бюджет от 96,6 млн. лв. за 2020 г. на Община Велико Търново

Община Велико Търново ще разполага през настоящата година с бюджет от 96,6 млн. лв. Бюджетната рамка бе приета тази вечер от местния парламент на извънредно заседание.

„Бюджет на развитието. Реален, възможен, основан на три модела – да харчим, колкото имаме; да търсим нови приходоизточници и да намалим разходите.“ – така започна представянето на бюджетната рамка пред съветниците кметът на общината инж. Даниел Панов.

 

В изказването си кметът подчерта приоритетите на инвестиционната програма, която е в размер на 36,6 милиона лева – това са развитие и обновяване на публичната инфраструктура, атрактивни образователни среди, утвърждаване на Велико Търново като целогодишна туристическа дестинация, възможностите за свързаност на хората, включително чрез повече инвестиции в кварталите, нова организация на движението и др.

Прогнозната стойност на инвестициите за всички инфраструктурни обекти е 23 млн. лева, а планираните капиталови инвестиции по това перо са за над 3 милиона лева.

 

Увеличени са средствата за всички функции, като най-сериозен е ръстът за образование – с 4,5 милиона лева повече от миналата година. Расте издръжката и за здравеопазване, социални дейности, култура – за читалища, библиотеки, музеи и др.

С близо 3, 8 милиона лева ще се дофинансират редица дейности – издръжка на училища и детски градини, детски ясли, пенсионерски клубове, спорт.

Сред най-големите европейски проекти за 2020 г. са тези за интегриран градски транспорт, обновяване на близо 13 км улици и пътна мрежа, за изграждане на нов комплекс за социални услуги за хора с увреждания. Предстои оценка на проектите за основен ремонт на бившия пионерски дом и превръщането му в съвременен Младежки център, за реконструкция на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, за разширяването на Мултимедийния посетителски център и др.

 

Във Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ средствата са в размер на 4 345 198 лева. Културният календар на Общината е в размер на 1 156 191 лв. Разходите за Програма „Изкуство и култура“ 2020 са в размер на 80 000 лв. 20 000 лв. са предвидени за провеждане на културни мероприятия по кметства и кметски наместничества. Средства в размер на 500 000 лв. ще получат през тази година населените места в община Велико Търново и по програма „Инициативи на местните общности“.

 

Тошко Кръстев, председател на Сдружението на кметовете и кметски наместници „Янтра 2001“ благодари от името на колегите си за постигнатото до момента – в 26 населени места има изградени детски площадки, а в 33 вече е реалност видео наблюдение, като в бюджет 2020 се отделят още 30 000 лв. за изграждането на такова в други селища на общината.

 

Общинската програма за асистирана репродукция ще разполага със 73 000 лв., в т.ч. преходен остатък от минали години и предоставено дарение в размер на 3 000 лева. Общината отделя 10 000 лв. и за съвместни проекти с БЧК и Министерство на здравеопазването.

 

Средства в размер на 17 626 310 лева отделя община Велико Търново през 2020 г. за разходи за водоснабдяване и канализация, улично осветление, ремонт улична мрежа, озеленяване, чистота и др.

 

Дебати в местния парламент предизвика предложението на Стоян Витанов от групата съветници на БСП, Движение 21 и АБВ, който настояваше семействата на новородено дете да получават ваучер за 250 лв., както и общината да създаде публичен фонд за подпомагане на тежко болни. Предложението не бе прието, след като при гласуването 7 съветници гласуваха „за“, 1 беше против, а 19 се въздържаха.

Отхвърлено беше и предложението на Петко Тюфекчиев, внесено в последния момент. С него той искаше общината да даде 55 000 лв. за довършителни дейности в храма „Възкресение Христово“.

 

Да се подпомогнат семействата на новородени в община Велико Търново предложи и Тодор Тодоров от група „Алтернатива на гражданите“, но го оттегли преди гласуването на бюджета с мотива, че е необходимо да бъде подложено на по-прецизно обсъждане.

 

Свое предложение оттегли и съветничката от „Демократична България“ Елена Чамуркова. Тя искаше двойно увеличения на средствата за масов спорт- от 33 000 на 66 000 лв., както и училищните дворове да станат достъпни за деца до 18 г. в извънучилищно време. Това предложение също подлежи на обсъждане и прецизиране с общинската администрация и училищните ръководства.

 

Така бюджет 2020 беше подложен на гласуване и одобрен с 26 гласа „за“. Против гласуваха петима съветници от БСП и Калоян Янков от „Демократична България“. Двамата му съпатрийци Елена Чамуркова и Мавродий Калейнски  се въздържаха.

Местният парламент одобри и нов краткосрочен кредит в размер на 3 млн. лева, който да вземе Община Велико Търново. Средствата от заема ще се използват за авансово финансиране на разходи по проекти по оперативни и други програми. 18 проекта с европейско финансиране на обща стойност над 48 млн. лева ще се изпълняват в общината през настоящата година. Безвъзмездната финансова помощ за тях е 45,8 млн. лв., а собствените средства – 2,9 млн. лева, уточни кметът Даниел Панов. Проектите са по оперативните програми „Региони в растеж”, „Добро управление”, „Развитие на човешките ресурси”, по международния проект „Интеррег Румъния – България” и по Норвежката програма. Текущите договори за безвъзмездна финансова помощ са на стойност 45,1 млн. лв.