Общински съвет

Местният парламент днес ще гласува бюджет 2024 г. и Инвестиционната програма на общината

Бюджетът за настоящата година и Инвестиционната програма на общината ще гласува днес на редовното си заседание Великотърновският общински съвет.

170 789 519 лв. е стартовата макрорамка на Бюджет 2024 на Община Велико Търново. Приходите и разходите за делегирани от държавата  дейности са 113 516 899 лв., а планираните приходи от местни дейности за тази година са 57 272 620 лв.

Заложените данъчни приходи от имуществени и други данъци са в размер на 17 130 000 лв. Очакваните приходи от данък върху недвижими имоти са 6,2 млн. лв., от данък върху превозни средства – 5,1 млн. лв., от туристически данък – 200 000 лв.

За изпълнение на Инвестиционната програма са предвидени 55 288 017 лв.  С част от средствата ще бъдат извършени укрепвания на улици, свлачища и подпорни стени в областния град и в населените места на общината.

В дневния ред на сесията на местния парламент са номинациите за удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново“, както и програмата за дейността на народните читалища през 2024 година.