Община Социални дейности

Местният парламент във Велико Търново заседава извънредно

Извънредна сесия проведе днес от 17.30 часа Великотърновският общински съвет. Насрочването й се наложи, заради кандидатстване на Община Велико Търново по два социални проекта. По картата за услуги, определени по Плана за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа ще бъдат разкрити четири центъра за грижа за лица с умствена изостаналост в Церова кория.

За целта е необходимо да се обособят парцелите в землището на селото,   а след това да стане и обнародването им в Държавен вестник. Ще се кандидатства за разкриване и на Център за грижи за възрастни хора в невъзможност да се обслужват с капацитет 15 места. Той ще е в бивша детска ясла на ул. „Симеон Велики” 3 във великотърновския квартал „Кольо Фичето”. В тези центрове ще бъдат настанени обитатели от дома в Пчелище, чието закриване предстои.  Комплексът за социални грижи ще се реализира по ОП „Региони в растеж”  с безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 760 000 лева.

С проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Церова кория” ще кандидатства още Община Велико Търново по програмата „Красива България”. Предложението бе подкрепено днес на извънредната сесия на местния парламент. На нея съветниците дадоха и съгласие Общината да осигури съфинансиране на дейностите в размер на 9 хиляди лева с ДДС. Общата стойност на проекта е 60 хиляди лева.