Общински съвет

Местният парламент във Велико Търново ще заседава на 26 май

Великотърновският общински съвет ще заседава утре от 9 часа. Дневният ред включва питания от общинските съветници Михаил Михалев, Димитър Чолаков и Валерия Велева. Ще бъде обсъдена информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново. Съветниците ще разгледат предложения за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, както и за промяна статута на паркинг на ул. „Крайбрежна“ № 47 от охраняем дневен платен паркинг в денонощно – охраняем платен паркинг.

На сесията на местния парламент ще бъде представена и информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие през 2021 година. Ще бъдат обсъдени за същия период годишните финансови отчети на Центъра на психично здраве, белодробната болница „Д-р Трейман“, Комплексния онкологичен център, бившият спортен диспансер и Центъра за кожно-венерически болести. Своята дейност ще отчетат и „Обредни дейности“, общинският туроператор „Царевград Търнов“ , „Инвестрстрой 92“.