Общински съвет

Местният парламент във Велико Търново с извънредна онлайн сесия в четвъртък

Извънредно общо събрание на акционерите свиква Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново. То е насрочено за 18 януари от 11 часа в административната сграда на лечебницата. Общото събрание се свиква по искане на основния акционер – държавата, която с направените през миналата година промени в капитала на дружеството вече притежава 74.26 процента от него.

Дневният ред предвижда промяна в Съвета на директорите чрез смяна на хирурга д-р Божидар Ангелов с д-р Тодор Табаков. Ще бъде определен още мандата на Съвета на директорите и възнагражденията на членовете му. В общото събрание трябва да участва и представител на Община Велико Търново, която като акционер в момента е с 7.70 процента от капитала. За определянето му и вземане на решения по дневния ред, местният парламент във Велико Търново ще проведе утре от 16 часа онлайн заседание.