Икономика

Местата за настаняване в областта през месец юли 2023 г. са намалели с 2,8%, но приходите от нощувки са с 5,1% повече

През юли 2023 година в област Велико Търново са функционирали 137 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 284, а на леглата – 4 836. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 2.8%, а леглата в тях – с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 40 289,  с 0.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Наблюдава се увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 16.4%, докато тези от български – намаляват с 4.4% спрямо юли 2022 година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново са 21 001, или с 0.5% повече спрямо същия месец на предходната година. От всички пренощували лица 66.4% са български граждани (13 937 души), като най-голяма част от тях (75.6%) са нощували в места за настаняване с категория 1 и 2 звезди. Нощувалите чужди граждани са 7 064 души. Най-голяма част от тях (47.4%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. В места с категория 4 и 5 звезди са пренощували 34.7% от тях. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния – 44.3%, следвани от Испания – 7.9%, Франция – 3.3%, САЩ – 3.0%, Германия – 2.9%, Израел – 2.7% и от Нидерландия – 2.6%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Велико Търново е 27.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с категория 4 и 5 звезди – 32.4%, следвана от тази в местата с 1 и 2 звезди – 28.3%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в местата за настаняване с категория 3 звезди – 21.4%. През юли 2023 г. спрямо същия месец на 2022 г. общата заетост се увеличава с 1.0 процентен пункт.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Велико Търново е с 28.2 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през юли 2023 г. е 55.8%.

Приходите от нощувки в област Велико Търново са 2 048.1 хил. лв., или с 5.1% повече в сравнение с юли 2022 година. Отчетено е увеличение на приходите от чужди граждани с 23.0%, и намаление от български – с 2.5%. Най-голяма част (61.7%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.

Данните са на Отдел „Статистически изследвания“ – Велико Търново.