Образование

„Месец на иновациите“ организира РУО Велико Търново

„Месец на иновациите“ организира от 15 февруари до 15 март Регионалното управление на образованието. В периода ще се осъществи онлайн обмен на добри практики между училищата в областта, съобщават от ведомството. Програмата включва представяне на открити педагогически практики в реално време в Teams или на запис,  на презентации, подготвени от иновативните училища в региона,  съдържащи информация за прилагани иновативни методи в обучението. Предвидени са онлайн работни срещи, състезания, публични изяви, видеоматериали, практикуми за учители. Планирана е и кръгла маса с модератори от Инспектората.

Целта на събитието е  споделяне на иновативни разработки, иновативни практики и електрони учебни помагала, създадени от педагогически колективи в област Велико Търново.