Денят

Монтесори методът влезе в родителския кооператив

По системата Монтесори работи вече четвърти месец единственият във Велико Търново родителски кооператив „Слънчева пътека”. Методът е световно известен, добре познат и у нас. Четирима са обучените по системата родители и педагози. Редуват се с дежурства и подкрепят децата си в игрите и заниманията.

„Децата сами водят собствения си образователен процес. Така успяват, само подкрепяни от възрастните да учат спокойно и уравновесено. Да знаят кога са моментите на игра, на почивка. Има свобода, но и ред и дисциплина. Правилата в една Монтесори среда са ясни. Те не накърняват детето. Възпитават в уважение към другите.  Системата им позволява да са самокоригиращи – да опознават кое е правилно, кое грешно. Свободата да мисли само, за детето е най-ценното”, казва Карина Господинова, родител на две момичета и възпитател в кооператива.

Родителският кооператив „Слънчева пътека” във Велико Търново съществува от 5 години и половина. Вече има и своите първокласници. Алтернативният начин на обучение практикуват над 10 деца, на възраст от 3 до 5 години. Всички са приятели, веселят се, помагат си, изслушват се и си помагат. В кооператива детето развива творческите си умения, контактува с връстниците, по-малките, по-големите, с възрастните.

„Всеки родител в кооператива има лична причина да е там. Колкото родители, толкова и причини. Общата цел е децата да се чувстват щастливи и да развиват възможностите си чрез игра. Моята е да бъда по-близо до детето си. Харесва ми да проследявам как контактува и как се държи с децата, как успява и не успява да се справи с някои трудности, да имам поглед, да я подкрепя, когато се наложи“, обобщава Карина.

Образователният метод Монтесори е признат за един от най-добрите в целия свят. Това е един революционен метод, изследващ и поддържащ естественото развитие на децата. Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, развиват критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда. Основният принцип на системата Монтесори е свободата и личният избор на детето. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и помагат на детето да е по-уверено, щастливо и независимо. Девизът на педагогиката на Монтесори е „Помогни ми да се справя сам!“.

Кремена Крумова – Попова