Денят

Международното изложение „Културен туризъм” обяви наградите от националния студентски конкурс

Всяка година в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура, и на славянската писменост, организаторите на Международно туристическо изложение „Културен туризъм ” – Велико Търново,  обявяват наградите от Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Събитието е част от единствения специализиран форум за културен туризъм у нас, организиран със съдействието на Министерство на туризма, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Асоциация на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и Общинска туристическа агенция „Царевград Търнов”.  Домакин на форума е Община Велико Търново.

Тази година, за седми пореден път, журито представи на изложението  условията и критериите на конкурса пред студенти и техни преподаватели от цялата страна. Студентите по туризъм, класирани на първо, второ и трето място получават и предметни награди на стойност съответно 500, 300 и 200 лв.

В конкурса участваха 20 студенти от шест университета: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Нов български университет и Икономическия университет -Варна. Те представиха авторски разработки по избрана от тях тема, свързана с развитието, състоянието и проблемите на туризма.

„Промяната не само в избора на теми, но и в качеството на разработките е видима – участниците избират все по-конкретни теми и анализират все по-реални проблеми от българския и международния туризъм”- сподели председателят на журито проф. Мария Воденска – „Тази година журито наистина беше изключително затруднено в избора на най-добрите студентски работи, защото почти всички участници представиха интересни и нестандартни разработки. Това беше причината да връчим допълнително и две поощрителни награди.”

Тримата победители в Националния студентски конкурс на XVI-то Международно изложение „Културен туризъм 2019” – Велико Търново са:

2.

Александра Петрова от Нов български университет – ПЪРВА НАГРАДА (бакалавър II курс от БП „Управление на туризма”, департамент „Администрация и управление”, за темата „Екстремен туризъм – 100% адреналин и силни усещания”);

Христина Иванова от ЮЗУ „Неофит Рилски” – ВТОРА НАГРАДА (бакалавър, IV курс, специалност „Туризъм”, Стопански факултет, за темата „България – туристическа дестинация за деца”);

Деляна Генова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (бакалавър III курс, специалност „Туризъм”, катедра „Туризъм“, Стопански факултет за темата „Ролята на интерактивните музеи в туризма”).

Журито с председател проф. Мария Воденска, проф. Иван Марков и доц. Соня Алексиева (членове), присъди и две поощрителни награди. Първата получават студентите Ивена Аврамова и Паола Иванова от СУ „Св. Климент Охридски“ (бакалаври IV курс, специалност „Туризъм“, Геолого-географски факултет) за темата „Стогодишният обичай коледен буенек – перспективи за превръщането му в атрактивно туристическо събитие за град Ямбол”. Втората поощрителна награда се връчва на Петя Костова от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов (бакалавър III курс, специалност: „Икономика на туризма“, катедра: „Икономика и управление на туризма“, факултет: „Производствен и търговски бизнес“) за темата „Икономиката на преживяванията и нейното въздействие върху туризма”.

Наградите и грамотите на победителите ще връчи Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов”. Грамоти ще получат и всички студенти, включили се в конкурса..

Представянето на наградените трима студенти и текстовете на разработките им, както тези на поощрителните награди от Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика 2019,  ще бъдат качени, както всяка година, на сайта www.read-travel.eu.

Организаторите на конкурса и журито благодарят на всички студенти за участието в конкурса и им пожелават нови успехи!