Образование

Международна научна конференция „Туризъм за устойчиво бъдеще“ събра 155 учени от цял свят

Това е една от най-големите и утвърдени научни конференции в сферата на туризма в България. Участниците тази година са 155 от 26 страни. Близо 20% от тях са български и 80% чуждестранни учени. Сборникът от форума вече е издаден в онлайн формат и се популяризира в различни точки на света. Организатор на конференцията е катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на ВТУ, а съорганизатор за втора поредна година е Национален институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките.

Поради големия брой доклади, конференцията се проведе в 2 дни, в които участниците споделиха опит, научни достижения, създадоха контакти помежду си и достигнаха до по-голяма аудитория със своите научни търсения и открития. За всеки учен форум като настоящия е безценна възможност за изява и организаторите получиха благодарности за конференцията от голям брой участници.

Най-много учени се включиха от Бразилия, Сърбия, Италия, Румъния и Турция. За първи път има представители на научни организации и университети от Кипър, Южна Корея, Уругвай, Йордания и Нигерия. От българските университети участие взеха учени от УНСС, МВБУ, Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов, Икономически университет – Варна, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Национален институт по геофизика, геодезия и география  и  Институт за балканистика с център по тракология при Българската академия на науките, както и специалисти от практиката.

Конференцията беше открита от доц. д-р Десислава Вараджакова – председател на организационния комитет. Приветствия към участниците отправиха доц. д-р Венцислав Статев – ръководител катедра „Туризъм“ и чл.-кор. проф. дн Николай Милошев -директор на НИГГГ-БАН. За втора поредна година приветствие отправи проф. д-р Мариела Модева, зам.-министър на туризма.

Пленарен доклад изнесе проф. д-р Станислав Иванов, зам.-ректор по научна дейност на Висше училище по мениджмънт, Варна, съучредител и председател на Изследователски институт „Зангадор“, основател и главен редактор на единственото българско научно списание в областта на туризма – European Journal of Tourism Research, индексирано в Scopus и Web of Science, основател и главен редактор на първото научно списание в областта на робономиката (автоматизираната икономика) – ROBONOMICS: the Journal of the Automated Economy.

Сборникът с доклади от 2023 г., както и предходни издания, може да бъде изтеглен от сайта на конференцията https://sites.google.com/view/conference-vtu-tourism/proceedings?authuser=0 .