Култура Община

МДТ „Константин Кисимов“ отново получава общинска субсидия от 86 400 лв.

И в бюджета си за 2020 г. община Велико Търново предвижда трансфер за МДТ „Константин Кисимов“ в размер на 86 400 лева.  Във Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ средствата са в размер на 4 345 198 лева, от които 141 398 лева представляват реализиран преходен остатък. Стандартите за музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер са завишени с 8,6 %, а стандартът на читалищата е завишен с 10 %, във връзка с увеличението на разходите за персонал.

Културният календар на Общината е в размер на 1 156 191 лв. Разходите за Програма „Изкуство и култура“ 2020 са в размер на 80 000 лв. 20 000 лв. са предвидени за провеждане на културни мероприятия по кметства и кметски наместничества.

На основание заповеди на Кмета на Община Велико Търново в ДКС „Васил Левски“ са проведени събития при условията на безвъзмездност. Само за 2019 година нереализираните приходи от наеми са в размер на 84 605 лева, а невъзстановимите разходи – 75 850 лева. Също така всички спортни обекти на територията на Община Велико Търново работят с пълен капацитет и осигуряват възможности за спортуване на граждани и състезатели при много добри условия.