Култура

МДТ „Константин Кисимов“ кандидатства по проект за обновяване на техническото си оборудване

Музикално-драматичният театър „Константин Кисимов“ кандидатства за европейско финансиране по проект „Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства“. Със средствата се предвижда доставка, монтаж и настройки на техническо оборудване – специализирана озвучителна техника и периферия, енергоспестяващо художествено осветление и ремонт на изградения външен асансьор за достъп на хора с увреждания,

Водеща организация по проекта е НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ с партньори Министерство на културата, Съюз на артистите в България, Театър „Българска армия“, Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“, Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, Театър „Любомир Кабакчиев, Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“ и театрите в Ловеч и Търговище.

Модернизация и обновяване на културната и образователната инфраструктура в обектите е целта на проектното предложение. 7 812 850 лв. е размерът на очакваната безвъзмездна финансова помощ. С част от инвестицията ще бъдат създадени ключови регистри на материално-техническата база на сценичните обекти.

Презентацията на концепцията беше направена от експерта Мариана Христова, на представянето, организирано от Областния информационен център,  присъстваха директорите на Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов“ Калин Сърменов и на ДМТ „Константин Кисимов“ Васил Вълчев, артисти, граждани.