Полиция

МВР с препоръки при пътуване в чужбина на деца, непридружени от родител

Дирекция „Български документи за самоличност“ при МВР препоръчва при организирано пътуване на малолетни и непълнолетни деца в чужбина, непридружени от родител, посоченият в декларацията за пътуване придружител да бъде упълномощаван да подписва документи за издаване на нов български документ за самоличност при възникнала необходимост, посочват от вътрешното министерство.

В случай на откраднати, изгубени, повредени или унищожени български лични документи на децата, с оглед на безпрепятствено пребиваване на територията на чуждата държава и спазване разпоредбите на действащото законодателство, е необходимо в нотариално заверената декларация, давана от родителите за пътуване на дете с придружител (класен ръководител, ръководител на групата, треньор и други) да се включва определена информация.

От МВР отбелязват, че е важно в документа да присъства волеизявление за упълномощаване на придружителя да има право да подписва декларация за тези обстоятелства, на основание чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи за малолетните (приподписва такава декларация след подписването й от непълнолетните), и заявление за издаване на нов български личен документ.