Полиция

МВР пусна денонощен телефон за сигнали за изборни нарушения

В МВР заработва денонощна телефонна линия за сигнали за нарушения на изборния процес.

На тел. 02/90 112 98 и на e-mail: izbori2021@mvr.bg гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Откриването на денонощната линия, която ще работи до 5 април, е част от мерките за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на парламентарните избори.