Денят Община

Мащабни ремонти на пътища започват в област Велико Търново

На територията на областта през 2019г. се извършва ремонт за подобряване на експлоатационното състояние (превантивен ремонт) на определени участъци от републикански пътища по програмата за текущ ремонт и поддържане, както следва: Републикански път ІI-52 „Граница с обл. Русе – Вардим – Свищов“ от км. 34+000 до км. 42+200. Крайдунавския панорамен републикански път ІI-52 „Нов град-Свищов-Никопол” свързва пряко градовете Нов град-Свищов и Никопол разположени в три съседни области Русе, В.Търново и Плевен. Трафикът, преминаващ по него е тежък и интензивен. Предстои да бъде ремонтиран най-компрометирания участък от км 34+000 до км 42+200, който е с дължина 8,200 км. Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 4 100 000 лв. с ДДС. Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“. Ремонтните дейности са стартирали на 18.06.2019г.

Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 28.07.2019г.

Път ІІ-53 Поликраище – Горна Оряховица – Елена е единствената връзка между Великотърновска и Сливенска област, пропускаща тежко автомобилно движение. Това е път с голяма социалната значимост по направлението от път I-5, през път I-4, към прохода „Вратник“ и Южна България. Участъкът, който предстои да бъде ремонтиран свързва големите села Поликраище и Първомайци с общинския център Горна Оряховица. Общата дължина на участъка е 6,289 км.

Към момента участъкът е с влошени експлоатационни и технически характеристики-  с наличие на пукнатини, разрушения и слягания и компрометирано отводняване. Постоянните ремонти, извършвани от ОПУ-В.Търново по програмата за текущ ремонт и поддържане са с краткотраен ефект. Необходимо е извършването на основен ремонт на същия. Ремонтните дейности стартираха на 21.05.2019 г. Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“. Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 3 201 818 лв. с ДДС. Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 30.09.2019 г.

Републикански път ІII-3031 „Стамболово-Русаля-Хотница-Самоводене” свързва пряко горепосочените населени места с общинския център Павликени и с областния град Велико Търново. Трафикът, преминаващ по него е тежък и интензивен. Ще бъде ремонтиран най-компрометирания участък от км 8+900 до км 30+762. Общата му дължина е 21,862 км. Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 10 931 000 лв. с ДДС. Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“. Ремонтните дейности стартираха от 03.06.2019г.  Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 28.07.2019г.

Пътят Миндя – Присово е основна и най-пряка връзка за жителите на 5 големи села от община Велико Търново с областния център. Основен ремонт на участъка не е правен, а през годините е поддържан чрез програмата за текущ ремонт и поддържане. Ремонтните дейности стартираха в края на м. октомври 2018г. Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“ АД. Обща дължина: 18,956 км. Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 9 346 774 лв. с ДДС. През 2018 г. е извършено нивелетно фрезоване на настилката, изсичане на храсти и млада гора и някои земни работи. Стойност на ремонтните работи за 2018г. – 284 047 лв. с ДДС. Ремонтните дейности продължават и през 2019. Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 30.06.2019 г.

Същевременно с изпълнението на горепосочените мащабни ремонтни дейности на територията на област Велико Търново са изпълнени, изпълняват се или предстои да бъдат изпълнени и други дейности по текущ ремонт и поддържане на останалите пътища от РПМ на обща стойност 1 294 723 лв. с ДДС. През м. август е предвидено да се изпълнят дейностите на стойност около 20 000 лв. с ДДС.

Одобрено е задание за ремонт на път II-55 Проход на Републиката на стойност 255 815 лв. с ДДС. Дейностите към този момент не са стартирали.

Изпратено е за одобрение от АПИ извънредно задание за изпълнение на аварийно-възстановителни дейности в следствие на наводненията през м. май на стойност 120 974 лв. с ДДС. Одобрение от АПИ ще очаква и извънредно задание на ремонтни дейности на път III-514 в урбанизираната територия на град Велико Търново на стойност 70 217 лв.  с ДДС.