Образование

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

Традиционният Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас ще се проведе на 12 март онлайн. Темата е във формат тест, който включва 12 задачи от затворен тип, 5 със свободен отговор, 3 задачи, за които е необходимо пълно описание на решенията, и една допълнителна задача на журито. Частта с формат на тест по математика се оценява максимално за 100 точки, а допълнителната задача – максимално за 20 точки. Последните 3 задачи и задачата на журито трябва да бъдат решени на листи, след това сканирани или снимани, а файловете (формат pdf или jpeg) да бъдат изпратени на e-mail: mat_turnir@ts.uni-vt.bg.

Желаещите да участват в турнира могат да се регистрират   онлайн до 16,00 часа на 10 март  на адрес http://www.math-vt.com или на e-mail: mat_turnir@ts.uni-vt.bg, като посочат трите си имена, населено място, училище, клас, адрес за кореспонденция, e-mail, телефон и име и фамилия на преподавателя по математика. Всеки участник трябва да има потребителски профил в Microsoft.

Такса за участие не се заплаща.

Средношколците, получили 95 или повече точки, получават уверение, че са приети в една от специалностите на факултета Софтуерно инженерство, Компютърни науки, Информатика, Информационно брокерство и дигитални медии и Педагогика на обучението  по математика и информатика, каза доц. Златко Върбанов, член на Организационния комитет. По негови думи средногодишно в турнира участват между 100 и 140 ученици от цялата страна.