Денят

Малък ястреб, намерен в Полски Тръмбеш, е изпратен на лечение в Стара Загора

На „зеления” телефон на РИОСВ – Велико Търново е подаден сигнал от еколога на oбщина Полски Тръмбеш за намерена птица в безпомощно състояние на централния площад на града. Експерти от инспекцията извършиха проверка и установиха, че птицата е от вида Малък ястреб (Accipiter nisus) със счупено крило и невъзможност да лети. Птицата бе транспортирана в инспекцията и изпратена в Спасителния център в Стара Загора .

Малкият ястреб е включен в Червената книга на България като застрашен вид.  Разпространен е в цялата страна – с най-висока численост в планините и предпланините, по-рядък е в равнините и низините. Ловува дребни птици като домашно врабче, скорец и др.