Здравеопазване Образование

Малките ученици се връщат в училище от 10 ноември с тестове

Със заповед на министъра на здравеопазването са определени условията, при които учениците от първи до четвърти клас могат да се върнат към присъствено обучение в общините, където 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000 население. Това ще става чрез щадящи тестове в понеделник и четвъртък, като за целта ще се отделят 30 минути. Това ще изисква пренастройване на учебния процес, посочи министър Денков.

В общините, където 14-дневната заболяемост е между 250 и 500 на 100 000 население, училищните власти могат да избират между два варианта – 100% присъствено обучение при осигурена безопасна среда с щадящи тестове или без тестване, но за 50% от паралелките по ред, определен от министъра на образованието.

При 14-дневна заболяемост под 250 на 100 000 население не се изисква тестване на деца и персонал.

За педагогическия и непедагогическия персонал също ще се изисква тестване, ако лицата не притежават сертификат за ваксинация, преболедуване или антигенен, или PCR тест.
Заповедта дава възможност присъственото обучение да започне след 10 ноември, но конкретните дати за всяко училище ще зависят от готовността за въвеждане на противоепидемичните мерки. Допуска се присъственото обучение да се въвежда за отделни училища или дори отделни класове, в зависимост от преценката на образователните институции и създадената организация.