Образование

Максимално 79 паралелки в VIII клас планира РУО през учебната 2022/23-а

Формиране  на максимално 79 паралелки в VIII клас в областта през учебната 2022/23 година, планира Регионалното управление на образование. Заложените  са 64,14% места в професионална подготовка и 62,80 %  в СТЕМ професии и профили. Правилата за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища са публикувани на сайта на Инспектората. 36 учебни заведения в областта ще приемат ученици след завършен VII клас.  Три от тях са профилирани гимназии, 2 обединени училища, 16 – средни училища,  и 15 – професионални гимназии. В VII клас се обучават 1798 момичета и момчета. Най-много са в община Велико Търново – 753, където възможният брой паралелки в VIII клас през идната учебна година е 31.