Прокуратура Съд

Магистрати представиха професиите на съдия, прокурор и следовател пред ученици във Велико Търново

Георги Георгиев, младши прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново и младши съдия Ангелина Богданова от  Окръжен съд- Велико Търново изнесоха открит урок пред ученици от  9“б“ и 10“в“ класове  в  СУ „Емилиян Станев“. Тема на срещата бе „Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател и запознаване със статута на магистратите.“

По време на беседата младши прокурор Георгиев запозна учениците със структурата на Прокуратурата, като институция и основните функции на прокурора и на следователя, а младши съдия Богданова – Съда и професията съдия. Заедно, те разясниха на средношколците какви са изискванията и образованието, които са необходими, ако искат да станат юристи – изпитите, които следва да положат, за да учат право и за да кандидатстват за магистратска професия.

Магистратът разясни на учениците, като даде и много примери,  какви са им правата като малолетни и непълнолетни, ако са в качеството на пострадали от престъпление, свидетели на такова или обвиняеми.

Откритият урок е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която  цели повишаване на правната грамотност и култура на подрастващите.