Денят Икономика

Липсата на информация е причина бизнесът у нас да не разполага с достъп до евросредства

Областна администрация Велико Търново днес домакинства национален бизнес форум, организиран от сдружението за подпомагане на малкия и средния бизнес „Обединени бизнес клубове“. Сдружението е избрано от Европейската комисия да организира подобни събития в 11 града у нас през Седмицата на европейската индустрия в България.

Основното, с което „Обединени бизнес клубове“ искат да запознаят работодателите и организации по места, касае европейските фондове за подпомагане, които се управляват от Европейската комисия и за тях се кандидатства директно в Брюксел. Това сподели Веселин Халачев, председател на Сдружението.

„Нашата рамкова програма е представена, но все още не е приета, затова е все още не са отворени популярните мерки, които ние познаваме като ПРСР, „Програмата за развитие на човешките ресурси, „Конкурентноспособност“ и т.н. Но в момента съществуват програми, по които могат да кандидатстват бизнеса, областните администрациите и общините, НПО. И това става с пряко кандидатстване в Брюксел, което е огромна възможност.

Велико Търново е един прекрасен град, който попада в новите тенденции за развитие на туризма. Защото насоките са да избегнем този конвенционален туризъм и има много програми, които финансират културния туризъм, агротуризма, винен и спа туризъм. Дори в момента има отворена програма, за която бизнесът у нас няма информация, за съжаление, а по нея могат да се получат средства от 900 000 до 1,2 млн. евро. Ето една прекрасна възможност за сферата на туризма – от нея могат да се възползват ресторантьори, хотелиери, туроператори.

Проблемът у нас е липсата на информация. Това, което споделя бизнесът по места е, че едва ли не хората смятат, че тези пари са недостъпни до тях и получаването им е изключително трудно. Което изобщо не е така. И ние отново сме на последно място по кандидатстване и усвояване на евросредства, дори сме след кандидат-членки на ЕС като Република Северна Македония, която също има право да се възползва от определени програми. Дори в самите програми, които предстои да бъдат отворени, е записано, че ще се одобрява кандидатстване само при партньорство между една напреднала страна – членка и една изостанала като България и Румъния. Така че, дори в самите програми е записано „кандидатствайте“.“ – беше категоричен Веселин Халачев, председател на сдружение „Обединени бизнес клубове“.