Образование

Летни курсове за изучаване на Корана провежда Районното мюфтийство

Близо 300 деца от Великотърновска и Габровска област посещават летни Коран училища. Курсовете се водят от 15 имами в групи от по 15 – 20 ученици, съобщи районният мюфтия Сюлейман Масурев. Обучението стартира преди пет-шест години по програма на Главното мюфтийство. Целта е момичетата и момчетата да се запознаят в ранна възраст със същността на ислямското вероизповедание, да се научат да обичат хората от различните религиозни общности, каза Масурев. Според него не е възможно да се проповядва радикален ислям, тъй като мюфтийството  знае къде се е образовал всеки имам и го следи.

Районното мюфтийство във Велико Търново е възстановено през 2011 година.