Община

Лек ръст на безработицата през ноември

Пазарът на труда в трите общини на Бюрото по труда във Велико Търново е стабилен. Има търсене от всички сфери, коментира пред журналисти директорът Обрешко Нечев. Той информира, че регистрираните безработни за ноември са 2 213. От тях в община Велико Търново на борсата са били 1 539. Леко увеличение на безработицата отчитат специалистите за предходния месец. Нейното равнище за община Велико Търново е 3.6 процента. То е под стойностите за региона и страната. За едно работно място са се конкурирали петима безработни. През октомври те са били трима, сочи статистиката.

Надяваме се тенденцията за намаляване на безработицата от тази година да се запази и през следващата. В Бюрото по труда са искани единични разрешения за назначаване на чужди специалисти предимно от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.