Образование Съд

Лектори в тоги влизат в Американския колеж „Аркус”

За трета поредна година лектори в тоги ще прекрачат прага на ученическата стая, за да изнесат специално подготвени уроци за Конституцията на Република България, съдебната система в страната и правата ни на граждани на Европейския съюз пред ученици от гимназиалния етап на образование. След отчетения висок успех на програмата от миналата учебна година и предвид позитивните отзиви на самите участници, председателят на Административен съд Велико Търново и директорът на Американски колеж „Аркус“ отново се споразумяха за съвместна работа в интерес на тийнейджърите – за провокиране и насочване на вниманието им към осъзнаване значението на държавността и законността. В резултат на няколкогодишното преподаване великотърновските административни съдии добиха увереност и опитност като „учители“ и с нескрито желание и всеотдайност се включват отново в процеса на информиране на младите хора за съдебната власт. Същевременно интересът на гимназистите е неизчерпаем, темите приковават вниманието им и провокират въпроси, което гарантира устойчивото развитие на програмата, реализирана на местно ниво от административния съд.