Образование

„Лайънс клуб Велико Търново Янтар“ подпомага студент на Великотърновски университет със стипендия

Стипендия с цел стимулиране и подпомагане на студент първокурсник във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в началото на неговата образователна реализация, за завършване на висшето си образование и до получаване на образователна степен „бакалавър“, ще бъде отпусната от членовете на  Лайънс клуб „Янтар“ – Велико Търново през новата  учебна 2023/2024 г.

Кандидатстването започва от 1 септември. Наградата се присъжда на възпитаник на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“-  редовно обучение, отговарящ на следните условия: Да е студент първи курс през учебната 2023-2024 г. във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“; Да е записан в редовна форма на обучение, държавна поръчка; Да е от социално слабо семейство; Да има успех от диплома за средно образование, не по-нисък от 5,50; Да има успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 5.00; Да е жител на област Велико Търново

Удостоверяването на изискваните критерии се осъществява с попълнен индивидуален формуляр за  стипендия, уверение за успех и документи, които доказват финансовото положение на студента. Предимство имат студентите, които са класирани на I, II и III място от ученически олимпиади, международни и национални състезания и конкурси.

Повече  информация за условията за кандидатстване  и срокът за подаване на документите, може да намерите на сайта на Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий“ https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=6600   или на сайта на „Лайънс клуб Янтар“ – Велико Търново   https://www.lionsclubyantar.com/stipendia