Образование

Лагер „Екологичен остров” събира участници от 10 училища във Великотърновска област

Екокреативен лагер „Екологичен остров“ ще проведат в Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ във  Велико Търново на 19 октомври от 13,45 часа.

Екокреативният лагер е инициативата, с която Гимназията по туризъм спечели финансиране в Националния конкурс „Мими Праматарова“ за училищни проекти на тема „Климатът и аз“, организиран от Националния доверителен екофонд.

В креативния лагер ще участват ученици и учители от 10 основни училища от Великотърновска област. Всяко училище ще бъде представено от екип /един учител и двама ученици/. Целта на „Екологичен остров“ е да се допълнят и надградят познанията на учениците за съхранението и възстановяването на някои застрашени билки чрез изграждане на сбирка от тях. Посредством формално и неформално образование ще се  формира правилното поведение на младите хора за изразяване на собственото им отношение към решаването на екологичния проблем.

Екокреативният лагер ще има два панела – теоретичен и изследователска част. В теоретичния панел учениците и учителите ще бъдат разделени, а и в изследователската част ще работят в екип.

В теоретичния  панел ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ ще запознаят връстниците си с видовете застрашени и уязвими лечебни растения във Великотърновска област и възможности за възстановяването им в природата; с инструкциите на специалистите от БАН-ИБЕИ за отглеждането на застрашени и уязвими лечебни растения – ехинацея, мурсалски чай, дилянка, анасонов лопен и др. Експерт от Регионалното управление на образованието в Старата столица ще запознае учителите с Наредба №13/21.09.2016  за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Разделени в екипи, учителите ще разработят идеен вариант на урок, свързан с екологичното образование,  по избрана от екипа тема. Темите са „Здравословен начин на живот“; „Пазя и съхранявам природата“; „Климатът и аз“.

В изследователска част училищните екипи ще засаждат семена ехинацея, мурсалски чай, дилянка, анасонов лопен и др. Всеки екип получава саксиите със засетите от него семена, с цел отглеждането им и засяването в градинката на училището или друго подходящо място.