Денят

Къде спира токът днес

Днес от 09,00 ч. до 16,00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. „Васил Левски” №19Б.

От  09,00 ч. до 16,30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Златарица – с. Дедина.

В периода 03.09.2019 – 05.09.2019 от 08,00 ч. до 17,00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Павликени и Община Велико Търново – в районите на ТП 1 – с. Мусина, ТП 8 – с. Лесичери.

За същия времеви интервал са възможно смущения на електрозахранването и в района на: Община Павликени, Община Сухиндол и Община Полски Тръмбеш – в районите на ТП 1, ТП 10, ТП 13 – гр. Сухиндол, ТП 1 – с. Димча, ТП 8 – с. Михалци , ТП 9 с. Бутово, ТП 1 – с. Обединение, ТП 4