Денят

Къде спира токът днес

Днес, от 09:00 ч. до 15:00 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Дебелец и промишлената зона на града.

От 08:30 ч. до 16:30 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Александър Бурмов“ от №10 до №28, ул. „Ангел Каралийчев“ от №2 до №4 и №12, ул. „Камен Зидаров“ от №1 до №7, и част от ул. „Моско Москов“.

Също днес, от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. В. Търново: ул. „Никола Габровски“ № 67 Б , както и фирмите в района на старата ножарска фабрика.