Денят

Къде спира токът днес

Днес, от 08:30 ч. до 17:00 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново, ул. „Алеко Константинов“ №28 до №48.

От 09:00 ч. до 16:30 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: Ул. „Зеленка” от №21 до №29 и от №30 до №36, Ул. „Цанко Церковски“ №2 и от №1 до №5.