Община

Къде да изхвърлим различните видове отпадъци

Полезна информация за различните видове отпадъци и местата за тяхното изхвърляне – освен контейнери за битова смет, в кварталите на Велико Търново са поставени и следните съдове – за текстил и непотребни дрехи, за стари мебели и дърво, за едрогабаритни отпадъци.