Община

Културни събития променят движението в Търново

Във връзка с подготовката и реализацията на събитията от културния календар на Община Велико Търново, ще настъпят временни промени в организация движението на моторни превозни средства.

На 7 юни/петък/ за времето от 17,30 до 19,30 ч./или до приключване на събитието/  ще бъде затворен за движение участъкът от ул. „Васил Левски“ от Студентски стол № 2 до сградата на Община Велико Търново.

На 8 юни /събота/ за времето от 20,45 до 22,00 ч. /или до приключване на събитието/ ще бъде затворен за движение Площад „Цар Асен I“, както и прилежащите улици.