Култура Образование

Кръгла маса на тема „Българското възраждане и Новогръцкото просвещение“ се проведе във ВТУ

Преподаватели, изследователи и докторанти от България, Гърция и Белгия взеха участие в кръгла маса на тема „Българското възраждане и Новогръцкото просвещение“, организирана от Библиотечно-информационния център „Гръцки език и култура“ към Филологическия факултет на Великотърновския университет.

Събитието бе реализирано под егидата на Посолството на Р. Гърция в България в рамките на образователния проект „Новогръцкото просвещение и Българското възраждане“. Форумът се проведе дистанционно поради епидемиологичната обстановка в страната и бе открит с приветствие на заместник-ректора проф. Димитър Димитров.

Посланикът на Р. Гърция Д. Хронопулос изрази своята благодарност към ВТУ и Благотворителна фондация „Ал. Онасис“ за съвместната организация на образователния проект, както и за развитието на обучението по новогръцки език. В словото си посланикът подчерта, че Гръцкото въстание от 1821 г., което доведе до свободата на гръцкия народ, е резултат от Гръцкото просвещение. В него участват и много българи, които по-късно използват придобитият опит за освобождението на своя народ.

В своето приветствие декана на Филологическия факултет проф. д-р Ценка Иванова, подчерта значимостта на проекта за обучението на студентите по новогръцки език, както и необходимостта от неговото продължаващо развитие.

Ръководителят на проекта доц. Д. Румпос представи извършените дейности и резултати към момента. В словото си отбеляза, че проектът предоставя обучение за допълнителна квалификация и е единствен с тази проблематика, подкрепен финансово от фондация „Ал. Онасис“. Има културно съдържание, сравнява общите и специфичните особености на Новогръцкото просвещение и Българското възраждане, формира умения у обучаемите за работа с исторически документи и материали на двата езика.

Изследванията ще се публикуват в сборник с научно рецензиране.