Община

Кризисен център с безвъзмездно финансиране от 2 169 123 лева изграждат във Велико Търново

Първият в община Велико Търново кризисен център ще бъде изграден до 17 юли 2019 година. Очаква се стартът на строителството да бъде даден в началото на април, споделиха от екипа на проекта пред журналисти. По него ще бъдат създадени две иновативни къщи за по 15 души. В тях ще се предлага комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които ще се предоставят за срок от 6 месеца. Те са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социалнопсихологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

И тъй като услугата ще е държавно делегирана дейност, в кризисния център ще могат да се настаняват лица както от община Велико Търново, така и заявили желание за подкрепа от други региони, поясни Жоро Ковачев – ръководител на проекта. Той е на стойност 2 169 123 лева и се реализира в периода от 17 януари 2017-а до 17 юли 2019 година. Вече са проведени всички обществени поръчки с изключение на тази за обзавеждането и оборудването на двете така наречени „пасивни” къщи. Тяхната стойност е два пъти по-голяма от обикновеното строителство, но в бъдеще при експлоатация разходите за консумативи ще бъдат няколко пъти по-малки от стандартните. Това се постига чрез специална технология и материали при строителството, поставяне на слънчеви панели и фотоволтаици на покрива, рекооператори за поддържане на въздуха. В контейнери ще се събира дъждовната вода за поливане на градинските площи на двата социални обекта, обясни Жоро Ковачев. Той уточни, че след построяването на двете къщи Община Велико Търново ще кандидатства за разкриване на социалната услуга, а след това и за финансирането й като държавно делегирана дейност.

Кризисният център във Велико Търново е част от инвестиционната програма на Общината, одобрена от Управляващия орган на Оперативната програма „Региони в растеж”, коментира Мариела Цонева  – директор на дирекция „Проекти и програми” в местната администрация. Тя обясни, че в момента се изпълняват общо четири от подписаните до сега договори.

„Цялата договорена сума по Оперативната програма е в размер над 23 милиона лева. До края на годината се надяваме да се представят за оценка останалите два мащабни проекта на Община Велико Търново – за интегриран градски транспорт и за социализация на Старото военно училище. Това ще се случи с финансовата подкрепа на европейските инвестиционни и структурни фондове по Оперативна програма „Региони в растеж”, сподели още Мариела Цонева.