Образование

Красимир Вълчев: Съдът ще каже дали е легитимно отчетно-изборното събрание във ВТУ

„Резултатите, които ми предоставиха от проверката, показаха че квотата на студентите и докторантите не е по пълнена по реда на Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет. Това беше причината да препоръчам се въздържат от провеждането на изборите.. Дали събранието е легитимно, аз не мога да кажа. Съдът ще го каже. Доколкото разбрах, има заведено дело”. Това заяви в старата столица просветният министър Красимир Вълчев в отговор на журналистически въпрос – легитимни ли бяха изборите за органи на управление на Великотърновския университет. „Студентското самоуправление е съставна част на академичната автономия. Ние като министерство не се бъркаме в академичната автономия, уважаваме я, но и  тези, които правят отчетно-изборното събрание, трябва да уважават академичната автономия и съставните й части”,  коментира Вълчев.

Той обясни, че законодателят е поверил отпреди десетилетия цялата отговорност за управлението на висшите училища – не само академическото, но и финансовото, административното, стратегическото –  на разума на академичните ръководства. По неговите думи това е крайно затворен модел на академично самоуправление, при който държавата няма право да се меси, дори няма право да им прави предложения в стратегическото развитие. „Сега се опитваме с промените в Закона за висшето образование, поне по отношение на стратегическото управление  -да бъдем партньори, да имаме споделено виждане, защото висшите училища вземат решения за самите себе си. Много често  развитието им е заложник на статуквото. Да не говорим, че някои представители  на академичните ръководства развиват синдром на беззаконие”, посочи министърът. Според Красимир Вълчев, за да се развиват висшите училища, те трябва бъдат по-свързани, по-взаимодействащи, да се включват в мрежи, да инвестират в млади преподаватели, да подобряват научната си дейност, да участват в развитието на регионите, в създаването на изследователски паркове, на бизнес общности. „Всичко това изисква да са по-отворени, а не да са самодостатъчни, да имат стратегическа мисъл за бъдещето, а не до хоризонта на края на мандата. Проблемът с държавните висши училища е, че го няма отговорния собственик”, подчерта Вълчев, като поясни, че собственикът е обществото, но то се представлява еднолично от избраното академично ръководство, което не винаги е заинтересовано за бъдещето на учебното заведение.

Министърът на образованието и науката отбеляза, че има не само намаление, но и преструктуриране на държавния план-прием в университетите. В инженерно-техническите и педагогическите професионални направления приемът е увеличен, но проблемът е, че няма търсене от страна на кандидат-студентите, по негови думи. Вълчев съобщи, че последните две години в 20 професионални направления в различни вузове държавното финансиране е анулирано и те могат да обучават само в платена форма.

Във Велико Търново просветният министър присъства на дискусия за проблемите и предизвикателствата пред професионалното образование, организирана в рамките на ромския фестивал „Отворено сърце”. На форума той отчете, че 58 на сто от паралелките с прием след завършен 7 клас са професионални за учебната 2019/20 година.