Образование

Красимир Вълчев: Очакваме недостиг на кадри в следващите между 5 и 15 години

„Правим политики за увеличаване склонността на повече млади хора да се включат в педагогическа професия. Разработваме програма за поетапно преминаване от активна учителска работа към пенсионна възраст, която ще включва и мерки за ангажиране на учителите в ранна пенсионна възраст  на позиции с по-ниско натоварване”. Това каза в Арбанаси министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Просветният министър откри ежегодната национална среща на началниците на регионалните управления на образованието. По време на форума ще бъдат обсъдени всички теми, свързани с организацията и контрола на системата, квалификацията на учителите, новите учебници за II  и VI клас. „На 14 септември в София организираме форум, на който ще обсъдим алтернативни пътеки за заемане на учителска длъжност, но не искам отсега да ги анонсирам. Общо взето от една страна са резервите –  учителите, които навлизат в пенсионна възраст. От друга страна са младите хора, които искаме да привлечем. От трета страна са хората с различно образование, които, придобивайки педагогическа квалификация, могат да се включат в учителска длъжност”, допълни министър Вълчев.

Новият проект за приобщаващото образование, с който се облекчава административната тежест за училищните директори, и създаването на основни училища до VII, както и разкриването на обединени училища просветният министър определи като новости за учебната 2017/18 година.

Над 11 100 експерти на институции ще връщат децата в клас, каза Красимир Вълчев. „Екипите ще продължат да работят и след началото на учебната година. Самият механизъм ще бъде разширен с мерки за задържане на учениците в образователната система”, обясни той. По негови думи ще се разшири размерът на помощите, отпускани от Министерството на труда и социалната политика, при редовно посещение на учебните занятия.

Според министъра проблемът с недостига на кадри тази година ще бъде преодолян. Задълбочаване се очаква в следващите между 5 и 15 години. Най-дефицитни са преподавателите по математика, природни науки, информатика и английски език, отбеляза Красимир Вълчев.