Образование

Красимир Вълчев откри дистанционно VIII Национална педагогическа конференция в Търново

Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към Великотърновския университет и ЦМЕДТ „Амалипе“ проведоха VIII Национална педагогическа конференция на тема „Дистанционно обучение в мултикултурна среда”. Първото онлайн издание на форума бе открито от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Доц. д-р Димитър Симеонов, заместник-ректор по учебната дейност на Великотърновския университет, приветства всички от името на академичното ръководство и лично от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов.

Близо 300 участника от България и чужбина се включиха в пленарната сесия, в която бяха представени различни гледни точки към проблемите на дистанционното обучение в мултикултурна среда. Един от ключовите доклади по темата бе на доц. д-р Стоянка Лазарова, директор на Центъра за дистанционно обучение към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, която говори за обоснованата необходимост от терминологични уточнения, свързани с използваните и потенциалните възможности на онлайн обучението.
Дискусиите в паралелните сесии във втората част на конференцията представиха добри практики за подкрепа на педагогически специалисти в дистанционното обучение и успешни решения за организиране и провеждане на учебния процес в периода март – юни 2020 г.
Панелист в дискусионната групата за стратегиите за обучение в електронна среда бе доц. д-р Петя Събева, която представи реализираните промени в дейността на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти в съответствие с прилагането на Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Форумът приключи с конкретни предложения към МОН за нормативни промени, необходими за успешната регулация на дейностите в предучилищното и училищното образование, както и в Департаментите и НПО, които са ангажирани с професионалната подкрепа на педагогическите специалисти в условията на дигитална трансформация.