Конфликти Община

Кравеферма в Никюп замърсява питеен извор

Кравефермата в Никюп замърсява водите на местната обществена чешма с изворна вода. Това съобщи кметът на населеното място Йорданка Атанасова. Направена е проверка с представители на Община Велико Търново, екоинспекцията, Басейнова дирекция – Плевен. В хода й са намериха достатъчно доказателства, за да се направи заключение, че не се касае за еднократно, случайно изливане на кравешки екскременти, а се касае за системен, нарочен излив в дерето, което пък се явява ляв приток на р. Росица.

Фекалните маси са се придвижили по течението на повече от 1000 метра разстояние от кравефермата и трайно са се установили в дерето. В следствие на това се е повишило нивото и е заляло коритата на чешмата, които ползвате за пране на килими. Оказва се, че инсталацията на лагуната, находяща се в обекта и целяща да събира фекалиите маси, съществува само формално. Съставен е протокол от проверката и паричният размер на акта ще бъде съгласно законодателството.

„Почистването на фекалните маси в участъка, покрай къщите ще струва евентуално бюджета на кметство Никюп за 2018 г, в Дейност „Чистота“ и “Външни услуги“, което ще включи багер /заплаща се на час/, извозване /заплаща се на километър/ и изкастряне на растителност, за да се осигури достъп на техниката навсякъде /заплаща се на декар/. В хода на почистването може да се наложи и ползването на цистерна -фекалка, заради стръмни места по трасето. Мисля, че аз и всички вие, дълго бяхме толерантни към животновъдния обект. Проявявахме разбиране към трудоемкия труд по отглеждането на животни, разбирахме, че аварии причиняват изливи от време на време, за което е глобяван. Тръбите бяха даже деинсталирани и измити. А животновъдът злоупотреби с нашето търпение и толерантност. Просто явно реши, че на нас ни харесва да газим в кравешки фекалии, а от неговите крави, да се разстилат из селото и да си ги чистим сами, щом ни пречат. Собственикът на животновъдния обект присъства на инспекцията и нито за миг не показа чувства на съжаление или вина, както и отказа да подпише протокола . В хода на проверката се установиха и други нарушения“, това разказа кметът на Никюп Йорданка Атанасова.

Във Фейсбук профила си тя публикува тази информацията и бе подкрепена от много хора. В кравефермата се отглеждат над 100 животни и проблеми със замърсявания от стопанството е имало и в предишни години.

Потърсихме за коментар по случая собственика на животновъдния обект – Красимир Минчев, но официален отговор от него все още нямаме. Даваме му право на отговор и при получаването на такъв, ще бъде публикуван в сайта ни.