Политика

Корупционния риск в българските институции обсъдиха на кръгла маса в Областна администрация

Общинският съвет, кметът и общинската администрация играят основна роля в определянето на корупционния риск и  развитието на ефективно, прозрачно и отчетно управление в българските общини. Това са част от изводите от проучване „Индекс на местната система за почтеност“, осъществено с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и Асоциация „Прозрачност без граници“. Предварителни данни от изследването, както и препоръки за подобряване на резултатите, бяха обсъдени на работна среща в Областна администрация – Велико Търново, където областният управител Георги Гугучков приветства участниците в дискусията.

Според изпълнителния директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ – Калин Славов, изготвянето на механизъм за мониторинг на корупционния риск, е една от най – важните стъпки за оценка на възможността за работа с публични средства и съответно за достъпа до тях в българската община. По тези критерии,  Велико Търново се нарежда на средните нива, със задоволителен резултат от 3,40 пункта, докато за цялата страна, сборният индекс е 3,29 . „С тази среща искаме да верифицираме някои  изводи и наблюдения за „играчите” на местната сцена, както от страна на местното самоуправление, така и от страна на държавни институции, които определят антикорупционния климат в областта. Това са общинският съвет, кметът, общинската администрация, политически партии, съдилища, полиция, бизнес, медии и гражданско общество. Всички тези играчи изграждат тази обща картина.”, обясни Славов. По неговите думи,  определянето на такъв вид индекс е важно, защото в правителствената антикорупционна стратегия до 2027-ма , съществува  мярка, касаеща именно създаването на индекс за добро управление на корупционния риск. „Това е механизъм, който следва да се използва от три водещи министерства по отношение на работата с местната власт – Министествто на регионалното развитие, Министерство на икономиката и Министерство на финансите. Този индекс ще бъде един от индикаторите за вземане на важни решения за финансиране с държавни средства на българските общини.  Индексът е добър ориентир и за дългосрочните инвестиции, защото стабилният бизнес търси стабилна среда и минимален административен и корупционен натиск.”, категоричен е директорът на Асоциация „Прозрачност без граници”.

По време на дискусията бе представен доклад – ежегоден индекс на местната система за почтеност в България, който оценява деветте основни институции по три измерения – капацитет, роля и вътрешно управление. Според него, местната власт все още държи ниско ниво на публичност и отчетност при извършване на проверки от контролните звена на общините, а нито една община не прилага оптимален модел за защита на служители, които докладват за нередности.

В работата на общинските съвети, като най- съществен проблем се откроява прозрачността и ефективният надзор върху работата на кмета и общинската администрация. Дейността на 4/5 от общинските съвети в областните центрове не отговаря на стандартите за прозрачност, а за 2/3 от тях,  общинските съветници и постоянните комисии функционират в режим на почти пълна анонимност и безотчетност. При оценка на работата на кметовете, показателят с най-ниска стойност остава почтеността.

Подобни кръгли маси ще се проведат и в други региони на страната.