Поминък

Кооперацията в Никюп осигурява поминък на 20 души от селото

Не много добра селскостопанска година изпраща Николай Николов, председател на кооперацията във великотърновското село Никюп. Причината е, августовската буря, която унищожи наполовина реколтата от слънчоглед. Съсипана бе тогава и голяма част от царевицата. Изкупните цени тази година също не бяха добри на слънчогледа и вървяха със 120 лева за килограм надолу, оплаква се стопанинът, който обработва 8000 дка земя.

От другите селскостопански култури – ечемик, пшеница, лимец, грах, лимец, соя и дини, реколтата е добра, но проблеми също не са липсвали.  Засетите площи с ечемик са намалени, заради липсата на пазари. Такива са и несгодите с лимеца. Повече от здравословното зърно земеделецът няма да сее, макар че от три години го произвежда. Грахът също не е рентабилен, но той го е насадил, защото според новите изисквания трябва да се слагат азотофиксиращи култури. Другият голям проблем е, че напояване няма и се разчита единствено на природните явления.

Реколтата от дини е също на средно ниво. И отново липсата на пазари и конкуренция на продукцията от Южна България води до недотам добри разчети в крайните сметки. Земеделецът ще продължи да отглежда дини, независимо от резултатите, защото такива са традициите в Никюп – отколешен производител на сладкия плод.

Николов осигурява поминък на 20 души от селото, повечето млади хора. Средната работна заплата е 1000 – 1100 лева.

„С природата, нелоялната конкуренцията и ненамеса на държавата при изкупуването на зърното, не можем да се борим. Така печалбата се губи. А когато няма печалба, не могат да се правят и инвестиции. А селското стопанство е това – да си конкурентоспособен”, обобщава стопанинът на кооперацията в Никюп.

Кремена Крумова – Попова