Политика

Концепцията за интегриране на циганите и безплатни детски градини са сред водещите приоритети на ВМРО

Приемането и прилагането на концепцията за интегриране на маргиналните общности е първи водещ приоритет за депутатите от „Обединени патриоти” през настоящата сесия, съобщи търновският народен представител доц. Милен Михов. Исканията на патриотите ще бъдат насочени и към по-бързо изпълнение на приетото вече решение детските градини да са задължителни за четиригодишните, както и  поставянето на Закона за възрастните хора на дебат. „Основната идея в него е държавата да се ангажира с осигуряване на минимален доход на българските пенсионери, равен на прага на бедността”, обясни доц. Михов. От ВМРО ще настояват за възстановяване на учебния предмет Родинознание и за въвеждане на военно обучение в средното образование.

На дневен ред от коалицията изтъкват още промените  в  Закона за административните наказания, които предвиждат полагане на обществено-полезен труд от извършители на т.нар. маловажни престъпления в случаите, в които нямат финансови възможности, за да платят задълженията си към пострадалите. Ще работят и по разширяването на обхвата на неизбежната отбрана.

Предстоящото обсъждане на измененията в Закона на висшето образование е сред най-важните на този етап. Съгласно поправките  изборът на ректор ще се финализира с договор за управление, подписан от просветния министър. С документа ръководителят на вуза ще се ангажира да провежда определена образователна и стратегическа политика за развитието на висшето учебно заведение. А държавата се задължава да осигури минимални заплати за най-ниско платените – асистентите, както и да облекчи системата на акредитация.

Без неизвинени отсъствия и наказания търновският депутат от „Обединени патриоти” Милен Михов започва настоящата зимна сесия на Народното събрание. През второто  полугодие на миналата година той е участвал като вносител и съвносител на 8 законопроекта, на 3 проекта за решения и на 4 предложения на изменения на закони между първо и второ четене. Като успешни Михов определя поправките в Закона за училищните земи, с които се налага мораториум за придобиването им по давност до 2022 година. Положителни според него са и приетите промени в Закона за военното разузнаване, с които се дава възможност специализираната институция да се ръководи не само от кадрови военен, но и от специалисти, навършили пенсионна възраст и подлежащи на уволнение от Въоръжените сили.

По инициатива на ВМРО в края на миналата година МОН отпусна целева субсидия на ПГТ „Д-р Васил Берон” в размер на 17 250 лева. Средствата са по повод 55-годишнината на училището. С тях са закупени 15 нови лаптопа за професионалното обучение на учениците.