Образование

Конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ започна в НВУ

Научна конференция с международно участие на тема „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (Advanced Research and Technology for Defence – ARTDef) започна днес в Националния военен университет „Васил Левски“. Основно предназначение на конференцията е обединяването на военнонаучния и военнообразователен потенциал за представяне на изследвания и разработки в областта на отбраната и оптимизация на отбранителните способности и ресурси, както и укрепването на взаимодействието и сътрудничеството с гражданските научни организации и институти и с представителите на бизнеса, работещи в тази област.

„Високите стандарти в областта на сигурността и отбраната се постигат с високи нива на научни изследвания и технологии. Точно те са обект на представяне на днешния международен научен форум. А за всички нас, в Националния военен университет, крайната цел е чрез по-високите нива на научните изследвания и технологии за сигурност и отбрана, чрез все по-ерудираните ни преподаватели, да привличаме повече млади хора, които искат да бъдат възпитани и обучени за офицери и ръководители в Българската армия. Интересът към Българската армия е вече факт и положителна тенденция. Днес ние обучаваме не само курсанти, но и доброволци, които избират армията като своя бъдеща професионална реализация. Това е знак за нас, че доверието в обществото към Българската армия се възвръща и хората все повече ни вярват“, каза в словото си началникът на Военния университет бриг. генерал Иван Маламов, който откри конференцията.

Форумът е ежегоден, продължава два дни и целта му е да бъде представена политиката в областта на изследванията. Участниците ще говорят и за технологиите в Министерството на отбраната и Българската армия, която технология е насочена към ефективно използване на научните постижения за изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности на Въоръжените сили.

Организатори на конференцията са Националният военен университет и Институтът по отбрана „Цветан Лазаров“.