Култура

Конкурс за визия и слово търси новата модерност

  Новият конкурс на „Нова социална поезия“ е озаглавен „Новата модерност – визия и текст, слово и образ, значение и форма“. Той е отворен за визуални артисти и хора на словото. Всеки автор може да участва в конкурса в един или в двата раздела.

КАТЕГОРИИ НА КОНКУРСА

„Какво е новата модерност, видяна и представена чрез думи, образи и концепции?“

  • Визия дигитална графика (компютърно генерирани 2D/3D изображения; смесена техника; компютърни колажи; компютърна анимация; векторна графика; графичен дизайн (без реклама); 3D моделиране на скулптура и архитектурни проекти; фотография на арт инсталации; дигитални проекти за арт обекти; кратки видео игри (без комерсиална цел); нет-арт интерактивни проекти, рисунка (различни материали), видео арт (къси форми, без реклама),смесена техника и фотография (без реклама)
  • Слово – поезия, проза, арт критика, философски текст 

Селектираните визуални материали ще бъдат представени в онлайн изложба, а някои от авторите ще бъдат поканени за художници и фотографи на следващи броеве на списанието. Текстовете и поезията ще бъдат публикувани в сп. „Нова социална поезия“ . Творбите се изпращат на един от следните два адреса: newsocialpoetry@mail.bg ; vaniavalkova@gmail.com