Политика

Компенсират с по 290 лв. засегнати от извънредното положение

За срок до шест месеца след отмяната на извънредното положение Агенцията по заетостта превежда компенсация в размер 290 лв. за определени категории лица, подлежащи на осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване, съгласно критерии и условия, определени с акт на Министерския съвет. Това реши парламентът, който гласува промени и допълнения в Закона за здравето.
Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител/самоосигуряващо се лице. Парите са за сметка на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ползваният през 2020 г. неплатен отпуск до 60 работни дни ще се зачита за трудов и осигурителен стаж, прие още парламентът.
С до два месеца се удължават и повечето от социално-икономическите мерки, въведени при извънредното положение. До два месеца след отмяната му срещу физически лица се спират всички обявени публични продан и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски.
Няма да се налагат запори на банкови сметки на общини два месеца след отмяната на извънредното положение.
Със същия срок, пак след края на извънредното положение, при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, вкл. когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение.
Мярката не важи за юридически лица, защитата спрямо физическите лица продължава още два месеца, разясни правосъдният министър Данаил Кирилов. Длъжниците по договорите за кредит, смятаме, че са успешно защитени чрез множеството регулации, отбеляза той. По думите му, защитени са и общините при обезпечителните мерки.