Икономика Политика

Компенсациите за бизнеса заради високите енергийни цени продължават до края на март

Всички небитови потребители на електроенергия ще бъдат подпомогнати заради високите й цени до края на м. март 2022 г. Това реши правителството на днешното си заседание, приемайки продължение на вече приетата през миналата година програма, насочена към тези клиенти. От нея ще се възползват всички около 633 хил. небитови крайни потребители на електрическа енергия, без мрежовите оператори, за които е предвидено друго подпомагане. Компенсацията се определя като фиксирана сума за всеки MWh използвана електроенергия. Конкретният размер се изчислява като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ за съответния месец и базовата цена от 185.59 лв/MWh (средна цена базов товар на пазар „ден напред“ на БНЕБ за м. юли 2021 г.). Компенсации за клиенти с цени под базовата не се предвиждат. В сумите не е включен ДДС. Както и до момента, компенсацията ще бъде извършена чрез доставчика, с който всеки небитов клиент има сключен договор. Информация за полагащата се компенсация ще бъде посочена във фактурата на всеки клиент.

Бюджетът на допълнението по Програмата е 575 млн. лева. Компенсациите ще бъдат изплатени до 31 май 2022 г.