Политика

КНСБ ще обучава хора с увреждания и безработни по проект

„Ние също можем – 2018” е озаглавен проектът. Той е продължение на „Шанс за работа”, част е от Националния план по заетост, каза регионалният председател на КНСБ Иванина Янкова. Очаква се програмата да стартира в края на месец февруари догодина. „Проектът предоставя възможност на хора с увреждания, продължително безработни и безработни лица над 50 години да получат интегриран подход за приобщаване в обществото и включване в пазара на труда”, обясни Янкова. Одобрените кандидати ще се обучават по професия „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на деца” или „Подпомагане на възрастни”. „След приключване на професионалното обучение, ще осигурим възможност за стажуване за срок от 3 месеца на 40% от успешно завършилите курса”, каза регионалният синдикален лидер. По нейни думи проектът е  съобразен с приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на заетостта и социалната политика, насочена към уязвимите групи в българското общество.

Партньори на КНСБ са общините и центровете за настаняване от семеен тип.

Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец и Павликени към момента са потвърдили участието си в програмата. Кметствата са подали заявления за сформиране  на общо 6 групи с 10 до 15 души.