Култура

Книга-игра „Асверг. Из хрониките за кан Крум“ ще представят създателите й

На 31 юли от 19:30 часа в кафе-книжарница „Страница 394“, гр. Велико Търново ще бъде представянето на книга-игра „Асверг. Из хрониките за кан Крум“, част от трилогията „Българи“. Това е третата книга на Ангалот Енминас. Книгата-игра е реализирана съвместно по проект на Десислава Авджиева.

Когато една история е поднесена по такъв начин, че човек да може да се почувства съпричастен към нея, тя винаги е по-интересна. До този извод е стигнала Десислава Авджиева, която търси начин да представи на хората българската история по интересен начин. Нейни проекти като интерактивни изложби, иторически ролеви игри, VR игри, книги-игри,  имат за цел да запознаят хората с историята така, че да изпитат чувството, че те не само я преживяват, но и участват активно в нея. По този начин би следвало да се провокира интереса на българите да разберат повече за корените си, както и за качествата и действията, посредством които предците ни са оставили своите славни отпечатъци през вековете.

Трилогията от книги-игри „Българи” има за цел да запознае читателите с велики български владетели по занимателен начин. В поредицата ще се разказва за смели български владетели, като ще пресъздава времето на кан Крум, кан Омуртаг и княз Борис I. В книгите-игри читателят не е просто свидетел разказа, но той може да взима решения и да влияе на изхода на историята. Така той може да усети още по-силно атмосферата. Книга-игра „Асверг. Из хрониките за кан Крум” е първа част от трилогията „Българи”. В нея читателят ще влезе в ролята на Асверг – измислен персонаж от войската на кан Крум. Ще проследи живота на българския владетел отблизо, ще вземе участие в битки, в създаването на първите български писмени закони. Автор на книгата-игра е Ангалот Енминас. Това е трета негова издадена книга и първа официална книга-игра. В „Асверг. Из хрониките за кан Крум” Ангалот си поставя за цел да разкаже за живота на кан Крум, без да променя историята и като се придържа до общоизвестни факти. Все пак си позволява на няколко пъти да използва по-нестандартни теории, но го прави не за да изкаже мнение, а за изграждане на по-подходящ за играта образ на българския владетел.

Чрез тази книга-игра създателите на проекта се надяват, че ще събудят интерес към четенето и към историята  и ще вдъхновят хората да се интересуват повече от своето минало. Защото без минало няма бъдеще. А какво по-хубаво от това ние сами да напишем историята?

Книга-игра „Асверг. Из хрониките за кан Крум“ може да се намери в печатен и дигитален вариант.

За повече информация следете във фейсбук страницата наАсверг. Из хрониките за кан Крум“: https://www.facebook.com/asverg.gamebook/