Култура

Книгата на Радка Пенчева „Забравени и незабравими” е вече при читателите

  Новата книга „Забравени и незабравими” на д-р Радка Пенчева – директор на къщата-музей „Емилиян Станев” във Велико Търново, вече е на книжния пазар.Тя съдържа литературно-критически статии и документални изследвания. Авторката условно я разделя на две части.

В първата са различни студии, свързани с живота и творчеството на Емилиян Станев. „ На базата на документи в една от тях разглеждам приятелските му отношения с литературния критик Петър Динеков, с когото много са се допълвали. Интересни документални свидетелства има и за приятелството между писателя Чудомир и Емилиян Станев. Малцина знаят за добрите му взаимоотношения с поетесата Елисавета Багряна, с която взаимно си подаряват и ръкописи на свои творби. Те се оказват в съседни вили, след като Емилиян Станев се настанява в дадена му от държавата в Бояна”, разказва Радка Пенчева. Тя припомня и малко известния факт на участието му в Общонародния комитет на възстановяване на Велико Търново. Тогава Емилиян Станев написва апела до българския народ за набиране на средства за възстановяване на Царевец и Патриаршията, което да изиграе важна роля във възпитанието на младото поколение.

Интересни изследвания са публикувани и в условната втора част на книгата „Забравени и незабравими”. Тук Радка Пенчева предлага изследване на процесите в българското село след 9 септември 1944 година, базирайки се на романите на Ивайло Петров „Хайка за вълци” и „Мъртво вълнение”. Авторката предлага и студия за мемоарните свидетелства на поета Кирил Христов. Тя пише още и за малко познати моменти от творчеството на Димитър Талев, Ангел Каралийчев и други автори.